Kurullar ve Destekleyen Kurumlar


Düzenleyen Kurumlar

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Programı
 • Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Derneği (TARDE)

Destek Veren Kurumlar

 • Türkiye Psikiyatri Derneği
 • Türk Nöropsikiyatri Derneği
 • EMDR (Göz Hareketi ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme) Derneği
 • Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • Nirengi Derneği
 • Türk Tabipleri Birliği
 • Travma Çalışmaları Derneği
 • Toplum Ruh Sağlığını Geliştirme Derneği
 • Psikiyatri Hemşireleri Derneği
 • Sınır Tanımayan Doktorlar (Médecins Sans Frontières)
 • Psikesinema- Psikeart Yayıncılık
 • Türk Psikologlar Derneği
 • Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği
 • Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
 • İstanbul Tabip Odası
 • Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED)
 • Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
 • Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)
 • Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
 • Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
 • Maya Vakfı

Düzenleme Kurulu

 • Ahmet Tamer Aker
 • Cumhur Amasyalı
 • Şerif Barış
 • Işık Karakaya
 • Özlem Karaırmak
 • Önder Kavakçı
 • Zeynep Şimşek
 • Serap Arslan Tomas
 • Ersin Uygun
 • Yeşim Ünal
 • Alişan Burak Yaşar
 • Banu Yılmaz

Danışma Kurulu

 • Asena Yurtsever
 • Ersin Uygun
 • Samet Mengüç
 • Neşe Şahin Taşğın
 • Mehmet Şükrü Sever
 • Öznur Acicbe

 • Zeynep Gültekin

Sekretarya

 • Ayşe Calayır
 • Kübra Kara
 • Ece Önder
 • Dilşen Özden